Jump to content

RPES 2021 Sezon 23/24 PlayStation

În curând se lansează cel mai nou patch pentru consolele PlayStation. Pentru a instala, trebuie să aveți jocul instalat(cumpărat).

RPES 2021 Sezon 23/24 pentru PC și PlayStation, s-a lansat!

Pentru mai multe detalii, vizitați secțiunea Descărcări de pe forum.

Spor la :x-ps4::triangle-ps4::square-ps4::circle-ps4: !

Politica de confidențialitate

(actualizat 08 mai 2019)


I. Introducere

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale PESRomania ™, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizarii domeniul PESRomania ™, o pagină de Internet accesibilă la adresa web https://www.pesromania.org, denumită în continuare "Site-ul", cu respectarea prevederilor legislative privind datele personale în vigoare în România, cum ar fi legea 677/2001 și Regulamentul (EU) 2016/679 ("RGPD").


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți membru înregistrat al Site-ului, PESRomania ™ va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator (guest) al Site-ului, PESRomania ™ va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în masura în care ne contactați în acest fel.


III. Scopurile și temeiurile de prelucrări

III.1. Dacă sunteți membru înregistrat al Site-ului, PESRomania ™ prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

(a) Pentru desfașurarea relației dintre dumneavoastră și PESRomania ™, respectiv oferirea serviciilor prin intermediul Site-ului (vizualizarea discuțiilor de pe Forumul PESRomania ™, participare la discuții, etc):
- Date necesare: adresă e-mail, username, parolă, adresa IP. Furnizarea acestor date este obligatorie întrucât fără ele nu este posibilă înregistrarea unui cont, autentificarea în cont, postarea de mesaje, primirea de notificări și alte funcționalități care fac parte din serviciile oferite pe Site
- Date opționale: data nașterii, sex, interese, website URL (site propriu). Furnizarea acestor date este pur voluntară. Accesul la toate serviciile oferite pe Site nu este condiționat sau împiedicat de absența lor.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la baza prevederile din cuprinsul Termenilor și Condițiilor, prevederi acceptate în momentul înregistrării contului de membru și care au rol de contract între părți. Deasemenea, prelucrarea datelor se bazează și pe interesul legitim al PESRomania ™ de a putea oferi în siguranță serviciile prin intermediul Site-ului. Prelucrarea "datelor opționale" se bazează pe consimțământul persoanei vizate, dat în mod explicit la introducerea acestora.

Aceste date nu sunt transferate sau comercializate unor terți și nu sunt prelucrate în alte scopuri decât pentru furnizarea serviciilor pe Site. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor dintre dumneavoastră și PESRomania ™ și oferirea serviciilor prin intermediul Site-ului.

(b) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă PESRomania ™ în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea PESRomania ™ de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Pentru implementarea unor strategii de depistare si blocare a atacurilor informatice (ex: hacking, (D)DOS, etc) se prelucrează, pentru maxim 30 de zile: adresa IP precum și informațiile User-Agent și HTTP referer trimise de aplicația Internet folosită la accesarea Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al PESRomania ™ de a îmbunătăți permanent experiența pe Site și a asigura securitatea și continuitatea serviciilor oferite pe Site.

(d) Pentru transmiterea prin e-mail de comunicări non-comerciale privind evenimente care au avut loc pe Site, spre exemplu notificări de răspuns la mesajele scrise, apariția unor subiecte noi de discuție din secțiunile urmărite, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea "Opțiuni de notificare". Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puțeti folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea sectiunii "Optiuni de notificare" din contul personal.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

(e) În scopul efectuării diverselor analize de trafic web, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al PESRomania ™ de a îmbunătăți permanent experiența pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. Refuz (opt-out) Google Analytics. Refuz (opt-out) personalizare Google Ads

III.2. Daca sunteți vizitator (guest) al Site-ului, PESRomania ™ prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

(a) pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătați experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al PESRomania ™ de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

(b) Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă PESRomania ™ în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea PESRomania ™ de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Pentru implementarea unor strategii de depistare și blocare a atacurilor informatice (ex: hacking, (D)DOS, etc) se prelucrează, pentru maxim 30 de zile, adresa IP precum și informatiile User-Agent și HTTP referer trimise de aplicația Internet folosită la accesarea Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al PESRomania ™ de a îmbunătăți permanent experiența pe Site și a asigura securitatea și continuitatea serviciilor oferite pe Site.

(d) În scopul efectuării diverselor analize de trafic, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al PESRomania ™ de a îmbunătăți permanent experiența pe Site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. Refuz (opt-out) Google Analytics. Refuz (opt-out) personalizare Google Ads.


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, PESRomania ™ va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți membru înregistrat al Forumului PESRomania ™, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a existenței contului și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina PESRomania ™ (spre exemplu, adresele IP continuă să fie stocate în baza de date, în asociere cu fiecare postare scrisă de dumneavoastră).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul comunicărilor non-comerciale, PESRomania ™ va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfașurate de PESRomania ™ pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, PESRomania ™ poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină PESRomania ™ în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT, firme de curierat, etc), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către PESRomania ™ prin intermediul Site-ului;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzuta de lege.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către PESRomania ™ pot fi transferate în afara României, către state din Uniunea Europeană sau către Statele Unite ale Americii, în conformitate cu garanțiile oferite de standardele EU-US Privacy Shield.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislatia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

1. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către PESRomania ™, conform celor descrise în prezentul document;

2. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea PESRomania ™ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

3. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de catre PESRomania ™ a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, daca există, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

4. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat"), în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:
- în cazul în care datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- în cazul în care este retras consimțământul ți nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor personale;
- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor personale și nu există motive legitime care să prevaleze;
- în cazul în care datele personale au fost prelucrate ilegal;
- în cazul în care datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
- în cazul în care datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, PESRomania ™ să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice sau de arhivare;

5. Dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care :
- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite PESRomania ™ verificarea corectitudinii datelor;
- prelucrarea datelor personale este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către PESRomania ™ către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

7. Dreptul la opozitie - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:
- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al PESRomania ™ sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care PESRomania ™ poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;
- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Deasemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați că nu am răspuns solicitărilor dumneavoastră într-un mod conform cu legislația.

Pentru orice intrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: webmaster [at] pesromania.org

Aceasta pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de utilizare cookie-uri.

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
SendGrid
SendGrid is used by this website to process and deliver emails.
hCaptcha
We use the hCaptcha anti-bot service (hereinafter "hCaptcha") on our website. This service is provided by Intuition Machines, Inc., a Delaware US Corporation ("IMI"). hCaptcha is used to check whether the data entered on our website (such as on a login page or contact form) has been entered by a human or by an automated program. To do this, hCaptcha analyzes the behavior of the website or mobile app visitor based on various characteristics. This analysis starts automatically as soon as the website or mobile app visitor enters a part of the website or app with hCaptcha enabled. For the analysis, hCaptcha evaluates various information (e.g. IP address, how long the visitor has been on the website or app, or mouse movements made by the user). The data collected during the analysis will be forwarded to IMI. hCaptcha analysis in the "invisible mode" may take place completely in the background. Website or app visitors are not advised that such an analysis is taking place if the user is not shown a challenge. Data processing is based on Art. 6(1)(f) of the GDPR (DSGVO): the website or mobile app operator has a legitimate interest in protecting its site from abusive automated crawling and spam. IMI acts as a "data processor" acting on behalf of its customers as defined under the GDPR, and a "service provider" for the purposes of the California Consumer Privacy Act (CCPA). For more information about hCaptcha and IMI's privacy policy and terms of use, please visit the following links: https://www.hcaptcha.com/privacy and https://www.hcaptcha.com/terms.
×
×
  • Create New...